Functional Tester – Test FCT

testery ict

Testery FCT (Functional Testers) to urządzenia do sprawdzania funkcjonalności gotowych produktów elektronicznych. Przeprowadzają testy, które symulują rzeczywiste warunki pracy, weryfikując, czy urządzenie działa zgodnie z założeniami projektowymi. Pomagają zapewnić jakość i niezawodność produktów przed ich wypuszczeniem na rynek.