Rozwiązania testowe

Testery ICT

Testery ICT (In-Circuit Testers) to urządzenia wykorzystywane w elektronice do testowania płytek drukowanych (PCB) i montowanych na nich komponentów. Służą do sprawdzania połączeń elektrycznych oraz detekcji ewentualnych błędów i wad w PCB. Testery ICT wykorzystują techniki pomiarowe, takie jak badanie oporności, pojemności i inne parametry elektryczne, aby zapewnić, że płytki drukowane są poprawnie zmontowane i spełniają określone specyfikacje jakościowe.

Testery FCT

Testery FCT (Functional Testers) to urządzenia do sprawdzania funkcjonalności gotowych produktów elektronicznych. Przeprowadzają testy, które symulują rzeczywiste warunki pracy, weryfikując, czy urządzenie działa zgodnie z założeniami projektowymi. Pomagają zapewnić jakość i niezawodność produktów przed ich wypuszczeniem na rynek.

Testery HVT

Testery HVT (High Voltage Testers) to urządzenia służące do przeprowadzania testów na komponentach elektronicznych, które wymagają wysokich napięć. Wykorzystywane w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym do badania izolacji, wykrywania wycieków prądowych i oceny ogólnej niezawodności urządzeń pracujących pod wyższymi napięciami. Pomagają upewnić się, że produkty spełniają normy bezpieczeństwa i jakości.

Testery AOI

Testery AOI (Automated Optical Inspection) to urządzenia stosowane w przemyśle elektronicznym i produkcyjnym do automatycznej inspekcji wizualnej produktów. Wykorzystują kamery i zaawansowane algorytmy wizyjne do wykrywania wad, błędów montażu i nieprawidłowości na produktach. Pomagają zwiększyć jakość, precyzję i efektywność produkcji poprzez szybką identyfikację problemów. Tester AOI może przeskanować i ocenić duże ilości produktów znacznie szybciej niż ludzki operator.

Wiring

Wiring odnosi się do procesu instalacji i połączenia przewodów, kabli, lub innych elementów elektrycznych w celu stworzenia funkcjonalnych układów elektrycznych lub elektronicznych. Jest to kluczowy element w budowie systemów elektrycznych, telekomunikacyjnych, i sieci komputerowych. Wiring może obejmować łączenie urządzeń, tworzenie połączeń zasilających, przesyłanie danych, czy też tworzenie kompleksowych układów w pojazdach, budynkach, lub urządzeniach elektronicznych.

Igły testowe

Igły testowe, nazywane także igłami pomiarowymi, to małe, cienkie metalowe elementy używane w elektronice i technice pomiarowej. Służą do nawiązywania kontaktu elektrycznego z układami elektronicznymi, płytkami drukowanymi lub innymi urządzeniami. Igły testowe są często używane w testerach elektronicznych do przeprowadzania pomiarów elektrycznych, kontroli jakości, i diagnozowania usterek w układach elektronicznych. Mają charakterystyczny, cienki kształt, który pozwala na precyzyjne i tymczasowe połączenie z elementami układu.

Złącza indexy

Złącza indeksy, znane również jako złącza indeksowe, to elementy przemysłowe stosowane w produkcji elektroniki. Zastępują one docelowe złącza w momencie ich testowania. Służą do precyzyjnych i powtarzalnych połączeń między testowanym modułem, a aparaturą pomiarową różnych elementów elektronicznych. Indeksy umożliwiają połączenie modułu bez konieczności podłączenia wtyczek lub konektorów. Dzięki temu możliwa jest redukcja czasu testu oraz wykorzystanie  złącz testowych, które są doskonale przystosowane do masowej liczby testów seryjnych. Złącza indeksy dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala dostosować je do konkretnych zastosowań i zapewnić wysoką precyzję w procesach produkcyjnych.