Rozwiązania testowe

Testery ICT

Testery ICT (In-Circuit Testers) to urządzenia wykorzystywane w elektronice do testowania płytek drukowanych (PCB) i montowanych na nich komponentów. Służą do sprawdzania połączeń elektrycznych oraz detekcji ewentualnych błędów i wad w PCB. Testery ICT wykorzystują techniki pomiarowe, takie jak badanie oporności, pojemności i inne parametry elektryczne, aby zapewnić, że płytki drukowane są poprawnie zmontowane i spełniają określone specyfikacje jakościowe.

Testery FCT

Testery FCT (Functional Testers) to urządzenia do sprawdzania funkcjonalności gotowych produktów elektronicznych. Przeprowadzają testy, które symulują rzeczywiste warunki pracy, weryfikując, czy urządzenie działa zgodnie z założeniami projektowymi. Pomagają zapewnić jakość i niezawodność produktów przed ich wypuszczeniem na rynek.

Testery HVT

Testery HVT (High Voltage Testers) to urządzenia służące do przeprowadzania testów na komponentach elektronicznych, które wymagają wysokich napięć. Wykorzystywane w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym do badania izolacji, wykrywania wycieków prądowych i oceny ogólnej niezawodności urządzeń pracujących pod wyższymi napięciami. Pomagają upewnić się, że produkty spełniają normy bezpieczeństwa i jakości.

Testery AOI

Testery AOI (Automated Optical Inspection) to urządzenia stosowane w przemyśle elektronicznym i produkcyjnym do automatycznej inspekcji wizualnej produktów. Wykorzystują kamery i zaawansowane algorytmy wizyjne do wykrywania wad, błędów montażu i nieprawidłowości na produktach. Pomagają zwiększyć jakość, precyzję i efektywność produkcji poprzez szybką identyfikację problemów. Tester AOI może przeskanować i ocenić duże ilości produktów znacznie szybciej niż ludzki operator.

Wiring

Wiring odnosi się do procesu instalacji i połączenia przewodów, kabli, lub innych elementów elektrycznych w celu stworzenia funkcjonalnych układów elektrycznych lub elektronicznych. Jest to kluczowy element w budowie systemów elektrycznych, telekomunikacyjnych, i sieci komputerowych. Wiring może obejmować łączenie urządzeń, tworzenie połączeń zasilających, przesyłanie danych, czy też tworzenie kompleksowych układów w pojazdach, budynkach, lub urządzeniach elektronicznych.

Igły testowe

Igły testowe, nazywane także igłami pomiarowymi, to małe, cienkie metalowe elementy używane w elektronice i technice pomiarowej. Służą do nawiązywania kontaktu elektrycznego z układami elektronicznymi, płytkami drukowanymi lub innymi urządzeniami. Igły testowe są często używane w testerach elektronicznych do przeprowadzania pomiarów elektrycznych, kontroli jakości, i diagnozowania usterek w układach elektronicznych. Mają charakterystyczny, cienki kształt, który pozwala na precyzyjne i tymczasowe połączenie z elementami układu.

Złącza indexy

Złącza indeksy, znane również jako złącza indeksowe, to elementy stosowane w mechanice precyzyjnej, głównie w urządzeniach obrabiarkach i systemach pozycjonujących. Służą do precyzyjnego i powtarzalnego łączenia różnych elementów mechanicznych lub elektronicznych. Złącza indeksy umożliwiają dokładne ustawienie i zablokowanie pozycji elementów, co jest istotne w procesach wymagających precyzji, takich jak produkcja, obróbka materiałów czy testowanie urządzeń.