HVT – High Voltage Test

testery ict

Testery HVT (High Voltage Testers) to urządzenia służące do przeprowadzania testów na komponentach elektronicznych, które wymagają wysokich napięć. Wykorzystywane w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym do badania izolacji, wykrywania wycieków prądowych i oceny ogólnej niezawodności urządzeń pracujących pod wyższymi napięciami. Pomagają upewnić się, że produkty spełniają normy bezpieczeństwa i jakości.