Wiring – poszycia kablowe

Wiring odnosi się do procesu instalacji i połączenia przewodów, kabli, lub innych elementów elektrycznych w celu stworzenia funkcjonalnych układów elektrycznych lub elektronicznych. Jest to kluczowy element w budowie systemów elektrycznych, telekomunikacyjnych, i sieci komputerowych. Wiring może obejmować łączenie urządzeń, tworzenie połączeń zasilających, przesyłanie danych, czy też tworzenie kompleksowych układów w pojazdach, budynkach, lub urządzeniach elektronicznych. Ważne jest, aby wiring był przeprowadzony starannie, zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo układów elektrycznych.