Igły testowe – test probes

testery ict

Igły testowe, nazywane także igłami pomiarowymi, to małe, cienkie metalowe elementy używane w elektronice i technice pomiarowej. Służą do nawiązywania kontaktu elektrycznego z układami elektronicznymi, płytkami drukowanymi lub innymi urządzeniami. Igły testowe są często używane w testerach elektronicznych do przeprowadzania pomiarów elektrycznych, kontroli jakości, i diagnozowania usterek w układach elektronicznych. Mają charakterystyczny, cienki kształt, który pozwala na precyzyjne i tymczasowe połączenie z elementami układu. Są używane w różnych dziedzinach, takich jak produkcja elektroniki, badania laboratoryjne i naprawy urządzeń elektronicznych. Dzięki igłom testowym można wykonywać dokładne pomiary i testy, co jest istotne w dzisiejszych zaawansowanych technologiach elektronicznych.